Bakgrundsbild

Årsmöte 2020

Här finner du det handlingar som är aktuella på Bygdegårdsföreningens årsmöte den 17 februari kl. 18:00.

Vi bjuder på smörgåstårta och hoppas på stor uppslutning!

Dagordning årsmöte 200217

Verksamhetsberättelse Enångers bygdegårdsförening 2019

Resultat- och balansräkning 2019

Budgetförslag 2020

Verksamhetsplan 2020

Nya stadgar

 

Välkomna!

Föreningen saknar i dagsläget valberedning, och har därför efter bästa förmåga förberett förslag på de val som ska ske på Årsmötet.

Styrelsen föreslår ett utökat antal ersättare i styrelsen.

Val att göra