TomteLoppis 20-21 november 2021

TomteLoppis 20-21 november kl. 11:00-15:00. I skrivande stund har vi just avslutat sommarens LångLoppis och alla som har varit delaktiga känner säkert ett stort tomrum, för tänk så kul vi har haft och så bra det har gått…… Nu tar vi sikte på nästa Loppis – vår f d TomteLoppis med julmarknad som nu utökas med att omfatta även Vintersport och vinterkläder (lilla salen).

Vill du vara med ?

Uppackning blir fredagen den 19 november kl. 17:00-19:00, med möjlighet att komplettera på lördag morgon från 10:00.

Följande ”ordningsregler” gäller om du vill vara med i vårt härliga gäng:

 • Medlemskap i Enångers Bygdegårdsförening är obligatoriskt (100:- per enskild eller 150:-/familj).
 • Du betalar 10 % på det belopp du säljer för och ersättningen betalas ut så snart Loppisen är avslutad, under söndag kväll.
 • Du förbinder dig att hålla dig till de regler som finns vid uppackning. Efter flera års erfarenhet vet vi relativt väl att om det blir ”för mycket” saker, säljer vi mindre. Helt, rent och snyggt och väl skyltat, är det som leder till våra succéer

Prismärkning och material:

 • Bygdegårdsföreningen tillhandahåller prislappar och en elektronisk mall som du använder för de varor du vill sälja.
 • Prislapparna fäster väl på böcker och glas, och går bra att ta bort efter att man har köpt varan utan att lämna fula märken. Däremot lossnar de lätt från kläder, skor och övriga textilier, keramik och plast , samt andra saker med ”skrovlig” yta. Det är ditt ansvar att se till att varorna är ordentligt märkta och att prislapparna sitter fast. Det finns gott om tips och trix för detta och vi delar gärna med oss av tidigare års erfarenhet. Det finns snöre, häftapparat, säkerhetsnålar, tejp och….. (använd inte knappnålar).
 • Minsta värde som får sättas är 10:-/sak.
 • Listorna på varorna, som sedan läggs in i kassaregistret, görs i Excel och mailas till sandehult@gmail.com, på datum som meddelas senare.
 • Lämna inte tomma rader på listorna som du har för avsikt att fylla i senare.
 • Listorna gör sedan att vi enkelt får ut uppgifter om vad och hur mycket varje säljare har sålt för, både per dag och totalt. Snyggt och prydligt. Och kassan summerar varje kunds inköp, så att allt blir rätt
 • Vi vill att tekniken ska underlätta, men samtidigt inte vara ett hinder för någon att vara med, och det finns därför ett antal olika alternativ för din medverkan, se nedan. De allra flesta har någon i sin omgivning som kan hjälpa dem med datorn.

Dina åtaganden:

 • Alla har olika mycket att sälja och olika ambitioner, därför finns det flera val att göra.
 • Antalet arbetspass (varje arbetspass är 5 timmar) beror på hur många som anmäler sig för att vara med.
 • Var och en tar med sig allt emballage mm både efter uppackningen och vid ihop-plockningen.
 • Affischering mm hjälps vi åt med.
 • Respektera de tider som meddelas. Det är många ideella timmar som ligger bakom Loppisens genomförande, och att stanna en timme extra sliter hårt på en redan arbetstyngd ideell själ.

Dina arbetspass:

 • Under dina arbetspass, löser du samtliga arbetsuppgifter, tillsammans med dina kollegor för dagen. Bland arbetsuppgifterna ingår:
 • Sitta i kassan och ta betalt av kunderna
 • Kassan och dator får aldrig lämnas obevakad.

Försäkring:

 • Bygdegården är låst och larmad på nätterna, med larm till larmcentral.
 • Du säljer dock dina varor på ”egen” risk, dvs bygdegården har ingen möjlighet att garantera att ingen stjäl någon av dina varor under hela Loppisperioden. Bygdegården kan inte heller ta ansvar för att någon vara förväxlas eller att något går sönder. Vi får alla hjälpas åt att ta ansvar för varandras saker.

 

Prislista:

Grundpaket:   Med Facebook och elektroniskt mailad lista och 420 prislappar = 100:- (arbetspassen fördelas efter hur många som anmäler sig). 10 % av det du säljer för går till Bygdegården.

Något större:  Med Facebook och elektroniskt mailad lista samt 840 prislappar = 200:- (arbetspassen fördelas efter hur många som anmäler sig). 10 % av det du säljer för går till Bygdegården.

För den bekväma: Bygdegården tillhandahåller prislappar och en lista som du fyller i med de saker som du vill sälja. Du prismärker dina saker och kommer och packar upp samt hämtar dina saker efter Loppisen, men du behöver inte sitta i kassan eller på annat sätt arbeta. Bygdegården tar 30 % på det belopp du säljer för och du får 70 %. Ingen startavgift.

Anmälan

(Vi tar emot anmälningar i den ordning de kommer in och meddelar om/när det är fullt. Antalet säljare och varor har en begränsning.)

Anmäl dig genom att maila till marie.sandehult@gmail.com – meddela vilket alternativ du önskar.

Prislappar mm kommer att delas ut under september – och vi vill därför ha din anmälan så snart som möjligt.

 

Det finns även möjlighet för ”knallare” att boka ett eget bord och sälja hemslöjd, hembakt mm. 100:- per dag. Anmälan enligt ovan.