Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Enångers Bygdegård drivs av Enångers Bygdegårdsförening, som är en ideell förening.

Bygdegårdsföreningen

  • genomför ett stort antal egna aktiviteter varje år
  • hyr även ut lokaler till andra föreningar som har återkommande aktiviteter i egen regi
  • hyr ut lokaler till föreningar, företag och privatpersoner för enstaka evenemang
  • på bygdegården finns även en hyreslägenhet.
Familjedag

Enångers Bygdegårdsförening är en ideell förening.

Vi arbetar målinriktat med verksamhetsplaner innehållande en mängd olika aktiviteter för att erbjuda medlemmar och bygdens folk en attraktiv bygdegård och på så sätt hålla landsbygden levande.

Bygdegården skall vara en naturlig samlingsplats för bygden och föreningen erbjuder fräscha och ändamålsenliga lokaler för uthyrning.