Medlemsförmåner

Den största vinsten med att bli medlem är att du stöttar din lokala bygdegård, som erbjuder en mängd olika aktiviteter, för alla åldrar, under hela året.

Som medlem får du

  • rabatt vid hyra av lokal
  • rabatt på vissa arrangemang som visas på bygdegården
  • möjlighet att delta på föreningens medlemsmöten, årsmöten mm och möjlighet att påverka föreningens verksamhet
  • möjlighet att aktivt arbeta i styrelsen eller i en arbetsgrupp.

Vid vissa arrangemang där Medlemskap krävs, erbjuder Bygdegården ett ”Prova på medlemsskap.