Bakgrundsbild

Projekt Kassaregister

Sommaren 2019 kör vi vår LångLoppis för tredje året i rad!

För att säkerställa att kassahanteringen går snabbt, smidigt och felfritt har bygdegården ”anlitat” en grupp studenter (Iterums Yrkeshögskola – Redovisningsekonomer) för att som examensarbete – ta fram förslag på lämpligt kassaregister till våra Loppisar.

Inledningsvis skickades en enkät ut till ett antal Loppisar med frågan om hur de hanterar sina kassor.

Enkäterna gav det svar som gruppen anat – att det fanns få som var nöjda med sitt nuvarande kassaregister, alternativt att de inte alls hade tillgång till ett kassaregister.

Under ett antal timmar under hösten 2018 och på heltid under vecka 1-8 – 2019 har gruppen fokuserat på att dammsuga den befintliga marknaden för att se om det i dagsläget redan finns ett system som kan leva upp till bygdegårdens önskemål. De studerande har under resans gång insett att många loppisar har betydligt mindre detaljerad redovisning. Det som skiljer Enångers LångLoppis från många andra är ambitionsnivå att leverera uppgifter till alla säljare om vilka varor de har sålt (och när).

Vecka 5 träffade studenterna Loppiskommittén och kunde då redovisa tre tänkbara kassaregister. Ett av problemen med examensarbetet och därmed uppgiften att ta fram ett fungerande kassaregister, är möjligheten att prova/testköra de befintliga kassaregister som vi har hittat på marknaden. Då ett kassaregister, för att vara godkänt av Skatteverket, måste vara uppkopplat med ”svarta lådan” mot Skatteverket, går det tyvärr inte att få tillgång till systemen fullt ut för att ”leka affär”.

Denna begränsning ledde studenterna till Örebro, där ett av de tänkbara kassaregsitrena har sitt hemmabas. Där på plats kunde systemet få testas och det gav gruppen en hel del aha-upplevelser.

Nästa steg nu är att gruppen ska redovisa sitt examensarbete dels på plats på ”skolan” men även i form av en rapport till bygdegårdens styrelse. Efter detta hoppas gruppen ha övertygat bygdegården, så att ett beslut om att införskaffa detta register kan tas på bygdegårdens nästa styrelsemöte 5 mars.

OM det blir beslut om ett kassaregister, kommer det krävas en hel del programmering FÖRE Långlopisen, men sedan kommer det vara som en dröm att vara loppiskassörska.

OM systemet håller vad det lovar, finns det stora utvecklingsmöjligheter och bygdegården pratar redan om ev streckkoder till nästa Loppis och…. framförallt hoppas såväl vår grupp studenter som styrelsen att ev. kassaregister ska göra att det sparar lite på de ideella krafter så att utrymme finns för nya idéer 🙂