• Hem
  • Enångers Bygdeblad

Enångers Bygdeblad

Enångers Bygdeblad delas ut av Enångers Bygdegårdsförening. Tidningen delas ut i alla brevlådor med postnummer 825 95 och 825 96. Målet är att tidningen ska komma ut 4 gånger per år. Ansvarig utgivare är föreningens ordförande.

Tanken med Bygdebladet är att sprida aktuell information till alla Enångers hushåll. 

Kalendarium (så många som möjligt av ortens aktiviteter under det närmaste kvartalet)

Ett inlägg i kalendariet består av fyra rader (Rubrik/namn på evenemang, plats, arrangör, referens)
Exempel
19 aug Familjedag kl. 10:00-14:00 (MAX 30 TECKEN)
Enångers Bygdegård (MAX 36 TECKEN PER RAD)
Enångers Bygdegårdsförening
www. Enangersbygdegardsforening.se

Pris: Gratis för ideella föreningar
100:-/aktivitet för övriga

Önskas bilder – får man köpa annonsutrymme

Övrigt material
Priserna gäller för Ideella föreningar, för övriga (privatpersoner eller företag) gäller priset inom parantes.
Helsida 1200:- (2400:-)
Halvsida 700:- (1400:-)
Fjärdedel 400:- (800:-)
Åttondel 250:- (500:-)
Sextondel 150:- (300:-)

Tanken med denna prissättning är att ideella föreningar ska kunna köpa en hel sida och sedan på egen hand sälja del av sidan som annonser och på så sätt få sin egen del av sidan kostnadsfri. För att de ideella priserna ska gälla, måste en hel sida (eller den storlek som man väljer att köpa) levereras komplett i PDF-format.

Bygdebladet trycks enbart i svartvitt – och allt material måste levereras som jpeg, pdf eller word.

I de fall en annons avser ett evenemang – läggs aktiviteten även in i kalendariet, kostnadsfritt.

Material skickas till Marie Sandehult

Enångers Bygdegårds egen tidning, utkommer med fyra nummer per år