Bakgrundsbild

LångLoppis 2020

Roligt att du är intresserad av Enånger Bygdegårds LångLoppis sommaren 2020. Är du intresserad av att själv vara med och sälja kommer här mer information kring ev. medverkan

200514

I går hade vi ett möte för alla Loppisintressenter och tog då beslutet, att under nuvarande förhållanden kommer vi att köra LångLoppisen som planerat, dock med ett antal anpassningar till rådande situation.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse att vara med även om tiden för loppisens start kommer allt närmare.

Vi kommer att återkomma med information om när listorna måste vara inlämnade.

Klart är att vi kommer inte att ha kvällsöppet denna sommar, och det beror enbart på bemanningssituationen, vi får inte ihop schemat helt enkelt, men vi kommer att ha öppet alla dagar – från lördag 27 juni till sista juli, under förutsättning att det inte kommer andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vi kommer inte att ha kaffeservering som det ser ut nu, och detta beror till största delen på att vi inte är nog många, för att klara de säkerhetsrutiner som behövs  under rådande situation. Önskemål finns om uteservering, och det skulle fungera alldeles utmärkt och vara ett bra komplement i fall kunderna får vänta på att komma in. Kanske finns det någon driftig människa som vill ha servering utanför bygdegården i egen regi, efter överenskommelse med bygdegården?!

Vi kommer att begränsa antalet kunder som får vara inne i lokalen samtidigt, vi kommer att ”sprita” kundkorgarna mellan kunderna, vi vädjar till kunderna att betala så mycket som möjligt med swish även om vi kommer att ta emot kontanter.

Äldre information med uppgifter om hur många varor som får säljas osv finns nedan i detta inlägg.

Nu längtar vi efter sommaren och alla glada Loppismöten 🙂

Äldre inlägg:

Vi kan nu glädjande nog konstatera att vi är nog många för att även nästa års LångLoppis 2020 ska bli av, och att det fortfarande finns enstaka platser kvar om fler vill vara med.

I skrivande stund pågår avprickning av betalning, och snart kommer vi börja arbetet med att producera listor och prislappar.

Denna info kan synas lång och omständlig – men med många människor som medverkar och tänker lite olika – underlättar det om reglerna är klara. Är det något du inte förstår eller behöver mer information får du givetvis fråga, men läs gärna instruktionerna först.

LångLoppisens preliminära öppettider är hela juli, kl. 11:00-15:00 med kvällsöppet på onsdagar till 19:30.

Startdatum blir lördagen den 27 juni kl. 11:00-15:00.

Rea Lördagen den 1 augusti kl. 11:00-18:00 med halva priset på allt, för de som önskar. Övriga hämtar sina saker den 31 juli före stängning. Rea-dagen är inget som vi går ut med offentligt förrän några få dagar före, för att kunderna inte ska ”vänta” med att köpa tills REAn börjar.

Vi plockar ihop våra saker och städar den 2 augusti, kl.11:00 tills vi är klara. De saker som man vill skänka till Bygdegården efter avslutad loppis, ska sorteras och prislappar tas bort. Mera information runt detta kommer senare.

Inlämning/uppackning av saker kommer att ske på eftermiddagen onsdagen den 24 juni och på fm den 25 juni. Exakta tider kommer, under våren. Observera att dina kommande egna arbetspass ska INTE användas till att packa upp dina egna varor, och grundtanken är att man själv packar upp sina egna saker. Grundtanken är också att ingen har möjlighet att lämna ouppackade varor, p g a utrymmesbrist.

Under fredagen den 26 juni håller Loppisen stängt för att de logistikansvariga ska ha en chans att fixa lokalen så inbjudande som möjligt.

Följande ”ordningsregler” gäller om du vill vara med i vårt härliga gäng:

 • Medlemskap i Enångers Bygdegårdsförening är obligatoriskt (100:- per enskild eller 150:-/familj).
 • Du betalar 10 % på det belopp du säljer för, och ersättningen betalas ut kontinuerligt under hela månaden så snart du har passerat ca 1000:-.
 • För att kunna hålla sig uppdaterad om vad som händer både före, men främst under Loppisen, måste du ha tillgång till vårt slutna grupp på Facebook (eller i nödfall ha en mobil och kunna ta emot och även skriva mms).
 • Om du anmäler dig till att delta, och av olika anledningar känner att du inte hinner få ihop något att sälja osv, så har du ändå förbundit dig att jobba tre pass. Vi arbetar alla ideellt och har ingen möjlighet att fylla en lucka som uppstår.
 • Schemaönskemål tas in i god tid och vi gör ett schema efter allra bästa förmåga, ju fler pass du har möjlighet att ta, desto större chans att du får de pass du önskar dig.
 • Du förbinder dig att delta i våra träffar och ev. ”utbildningar” i den mån du har möjlighet. OM du inte kan medverka vid de informationstillfällen vi ordnar, är det ditt ansvar att uppdatera dig på vad som gäller kring kassor mm. Ett bra sätt är att komma in vid något annat tillfälle och kika på de som arbetar för dagen.
 • Alla får hjälp att starta upp vid sitt första passet, antingen av den som är veckoansvarig eller av den du arbetar med för dagen, om den har arbetat tidigare. Andra och tredje passet kanske det är du som är proffs som får visa andra allt det praktiska, som låsning, lampor, fläkt, kaffe- och diskmaskin mm.
 • Du förbinder dig att hålla dig till de regler som finns om uppackning. Efter tre års erfarenhet vet vi relativt väl att om det blir ”för mycket” saker, säljer vi mindre. Helt, rent och snyggt co väl skyltat, är det som leder till vår succé 😊
 • Vid första uppackningstillfället kommer det att finnas en detaljfördelning (se senare i detta dokument) om vad man får packa upp, därefter kommer kontinuerlig info om vad det finns plats att packa upp mer av. Samma uppackningsregler första helgen gäller för alla, oavsett antal prislappar, så länge inte annan information lämnas.

Prismärkning och material:

 • Bygdegårdsföreningen tillhandahåller prislappar och en elektronisk mall som du använder för de varor du vill sälja.
 • Prislapparna fäster väl på böcker och glas, och går bra att ta bort efter att man har köpt varan utan att lämna fula märken. Däremot lossnar de lätt från kläder, skor och övriga textilier, keramik och plast , samt andra saker med ”skrovlig” yta. Det är ditt ansvar att se till att varorna är ordentligt märkta och att prislapparna sitter fast. Det finns gott om tips och trix för detta och vi delar gärna med oss av tidigare års erfarenhet. Det finns snöre, häftapparat, säkerhetsnålar, tejp och….. (använd inte kanppnålar).
 • Då vi vet att det trots allt händer att prislappar lossnar, tar vi bilder på varor och lägger ut på Facebook. Du bevakar FB och meddelar om en bild avser en av dina varor och vilket pris du vill ha för varan och helst även om du kommer ihåg varans nummer. Hör vi inget på 48 timmar, märks varan med Bygdegårdens nummer och ett nytt pris och säljs till Bygdegårdens förmån.
 • Minsta värde som får sättas är 5:-/sak.
 • Tänk på att på det pris du sätter på en vara, tar bygdegården 10 %. Vill du vara säker att få ut t ex 100:- för en vara, sätt priset 110:- då.
 • Listorna på varorna, som sedan läggs in i kassaregistret, görs i Excel och mailas till sandehult@gmail.com, på datum som meddelas senare.
 • Lämna inte tomma rader på listorna som du har för avsikt att fylla i senare.
 • Listorna gör sedan att vi enkelt får ut uppgifter om vad och hur mycket varje säljare har sålt för, både per dag och totalt. Snyggt och prydligt. Och kassan summerar varje kunds inköp, så att allt blir rätt 😊
 • Vi vill att tekniken ska underlätta, men samtidigt inte vara ett hinder för någon att vara med, och det finns därför ett antal olika alternativ för din medverkan, se nedan. De allra flesta har någon i sin omgivning som kan hjälpa dem med datorn.

Dina åtaganden:

 • Alla har olika mycket att sälja och olika ambitioner, därför har vi gjort en differentierad prislista i år, istället för som tidigare då alla jobbat lika mycket oavsett hur mycket som de har att sälja.
 • Antalet arbetspass (varje arbetspass är 5 timmar) beror alltså på hur mycket varor du vill sälja.
 • Det är ok att ha med en vän eller släkting och på så sätt arbeta av två pass vid samma tillfälle, men man måste jobba vid minst två olika tillfällen. Minimiålder på ev. medföljande är 18 år.
 • Du tar på dig att själv hålla dig uppdaterad om vad som händer på Loppisen under den dryga månad vi har öppet. Och att bidra med det du kan (t ex baka, affischera mm).
 • Vid loppisens slut, kan du välja att ta bort dina saker före Rean, om du inte vill Rea dem, eller låta dem vara kvar under Rea-dagen.
 • OM du väljer att inte vara med och sälja dina varor, är det helt ok, att plocka bort dem tidigare, men vi förväntar oss ändå att du är med och hjälper till att plocka undan efter Loppisen, dvs hjälpa till att sortera allas saker, fälla ihop bord mm.
 • OM du inte kan plocka bort dina saker eller vara med på avslutningen, går det också att lösa, se prislistan.
 • Var och en tar med sig allt emballage mm både efter uppackningen och vid ihop-plockningen.
 • Affischering mm hjälps vi åt med.
 • Respektera de tider som meddelas. Det är många ideella timmar som ligger bakom Loppisens genomförande, och att stanna en timme extra sliter hårt på en redan arbetstyngd ideell själ.

Dina arbetspass:

 • Under dina arbetspass, löser du samtliga arbetsuppgifter, tillsammans med dina kollegor för dagen. Bland arbetsuppgifterna ingår:
 • Att sköta ”fiket”, dvs plocka fram och hålla kaffebrödet fräscht (dvs se till att det förvaras väl och att datummärka när bröd är framtaget ur frys mm), koka kaffe mm.
 • Att städa lokalen i allmänhet och toaletterna i synnerhet. Alla pass har 30 minuter före och efter öppettiderna för att detta ska hinnas med.
 • Att hjälpa till att skylta snyggt och plocka ordning bland alla saker.
 • Sitta i kassan och ta betalt av kunderna
 • Lämna ut ev kontanter till säljare och ta emot listor mm
 • Uppdatera Facebook med saker utan prislappar och övrig info
 • Fungera som ”navet” på Loppisen, alla utifrån sina kunskaper och förmågor.
 • Kassan och dator får aldrig lämnas obevakad.
 • Varje dag finns det en som är ansvarig, förutom de som står på schemat. Den ansvarige ansvarar för att alla får nog med introduktion för att klara sina arbetsuppgifter, håller koll på om vi behöver tigga fikabröd mm. Det är dock inte automatiskt så att den ansvarige ska behöva vara på plats hela tiden, men nåbar per telefon.
 • Du ansvarar för att bygdegården är låst och larmad när du och dina kollegor lämnar byggnaden (alla fönster stängda mm).

Försäkring:

 • Bygdegården är låst och larmad på nätterna, med larm till larmcentral.
 • Bygdegården har försäkring, och genom att acceptera Loppisens regler, är även dina inlämnade varor försäkrade vid ersättningsbar skada på bygdegården.
 • Du säljer dock dina varor på ”egen” risk, dvs bygdegården har ingen möjlighet att garantera att ingen stjäl någon av dina varor under hela Loppisperioden. Bygdegården kan inte heller ta ansvar för att någon vara förväxlas eller att något går sönder. Vi får alla hjälpas åt att ta ansvar för varandras saker.

 

Prislista:

Utan Facebook och utan excel (elektronisk lista) dvs med handskriven lista och 140 prislappa = Tre arbetspass och 200:-

Med Facebook och elektroniskt mailad lista och 280 prislappar = Tre arbetspass och 200:-:-

Med Facebook och elektroniskt mailad lista samt 560 prislappar beställda FÖRE start (vid anmälningstillfället = Fyra arbetspass och 300:-

Med Facebook och elektroniskt mailad lista samt 840 prislappar beställda FÖRE start (vid anmälningstillfället) = Fem arbetspass och 400:

Dessa priser i antal arbetspass gäller vid inlämning av elektronisk lista senaste typ 1 juni.

För den som INTE kan vara med vid ihop-packningstillfället – och meddelar det redan vid anmälan – är detta ok, men då schemaläggs man ytterligare en dag.

Uppackning – om man inte har möjlighet vid de två uppackningstillfällena, kan ske när som helst, så länge det finns utrymme för uppackning, under ordinarie öppettider.

För den som, om utrymme finns, vill köpa till ytterligare prislappar, efter att man anmält sig, gäller:

Med Facebook och elektroniskt mailad lista och 280 prislappar  – Tre arbetspass och 100:-

Ansvariga:

 • Vi har en Loppiskommitté som arbetar under hela året, med förberedelser, och som under pågående Loppis tar de beslut som behöver fattas under resans gång. De som är med i kommittén är även veckoansvariga med ett eller flera logistikområden. Kommittén bör bestå av 5-6 personer.
 • Den/de som tar på sig att ”bara” vara veckoansvariga, ansvarar för 4-6 (beroende på hur många ansvariga vi får ihop) dagar, och har då som uppgift att se över sina dagars scheman och anpassa stöd och stöttning utifrån vilka som arbetar. Behovet är så olika från dag till dag beroende på vilka som arbetar, deras erfarenhet osv. Du ”lär” upp de som är nya vid dagens start osv. Du har som ansvarig även ett eller flera som vi kallar logistikområden som du ansvarar för, och det är du som hjälper till att få allt snyggt dagen före vi öppnar och som sedan meddelar när det går att fylla på mer varor osv. Du behöver därmed inte vara aktiv under resten av året. Vi behöver 5 personer som är vecko- och logistikansvariga.
 • Den ansvarige behöver därmed INTE vara schemalagd utan är en resurs utanför schemat. Under öppningshelgen brukar dock de som har möjlighet av de ansvariga vara med och stötta upp.
 • Vi behöver även en person som tar huvudansvaret för caféet under hela månaden.
 • För den/de som tar på sig ett ansvar, gäller 280 prislappar utan arbetspass på schemat. För varje ytterligare 280 prislappar schemaläggs den ansvarige en dag.

 

Uppackning:

 • Vid de två första uppackningstillfällena finns en del begränsningar, eftersom kunderna ska mötas av en snygg och prydlig lokal, där det är lätt att göra fynd.
 • Självklart får du packa upp mer varor av respektive sort, så fort utrymme ges och meddelas av den ansvarige.
 • Kök (allt från porslin, hushållsmaskiner, pepparkvarnar mm) – givetvis delas sakerna upp inne i Loppisen, men detta är en ”huvudgrupp” Första uppackningstillfället 30 saker/person
 • Kläder (barn, vuxna samt skor) – Första uppackningstillfället max 20 saker/person
 • Väskor – Första uppackningstillfället max 5 saker/person
 • Smycken, på gemensam tavla. Första uppackningstillfället max 25 varor/person
 • Textilier (mattor, dukar, gardiner, sängöverkast, lakan mm). Första uppackningstillfället max 35 saker per person
 • Möbler och lampor, samt större elektronik. Första uppackningstillfället max 5 saker per person
 • Tavlor, Böcker, DVD, CD-skivor. Första uppackningstillfället max 20 böcker/bokpaket och 20 av övriga saker per person.
 • Leksaker. Första uppackningstillfället max 40 saker/person
 • Prydnadssaker, Ljuslyktor, Tv/Radio. Första uppackningstillfället max 20 saker/person
 • Verktyg. Första uppackningstillfället max 20 saker/person
 • ”Anslagstavla” avseende större alster som man förvarar hemma. Första uppackningstillfället max 5 saker/person.
 • Fritid. Första uppackningstillfället max 5 saker/person

 

Anmälan

(Vi tar emot anmälningar i den ordning de kommer in och meddelar om/när det är fullt. Antalet säljare och varor har en begränsning.

Skriv ut nedanstående blankett och maila marie.sandehult@gmail.com eller posta till Marie Sandehult. Enångersvägen 21, 825 95 Enånger.

Du kan även välja att bara skicka ett mail och skriva att du vill vara med, men det är viktigt att det framgår vilket av de olika ”prisalternativen” du väljer.

Anmälningsblankett

Vi återkopplar så snart som möjligt med besked om att du har kommit med samt instruktioner om hur du betalar din avgift och när du får dina prislappar.