Slutprodukt examensarbete

Under perioden augusti 2018 och februari 2019 har tre studenter (Redovisningsekonomer Iterums Yrkeshögskola) , på uppdrag av bygdegårdsföreningen, arbetat med att undersöka om det på marknaden finns ett kassaregister som bör kunna klara bygdegårdens krav på kassaregister avseende registrering mm.

Resultatet redovisades den 28 februari 2019, i samband med att klassens alla examensarbeten redovisades.

Bygdegårdsförening tog den 5 mars 2019 beslutet att införskaffa ett kassaregister samt lämplig dator och skrivare, till sommarens LångLoppis.

Här finner ni studenternas slutredovisning.

Bygdegårdsföreningen tackar för väl utfört arbete och hoppas kunna lämna goda erfarenheter efter sommarens LångLoppis.

Slutprodukt avsedd för Enånger Bygdegårdsförening

Bilaga 1 Användarmanual kassahantering och administration

Bilaga 2 Powerpointpresentation Loppiskommitten 31 jan

Bilaga 4 Beräkning Tidsvinst omvandlat till kostnad

Bilaga 5 Jämförelse kostnad kassaregister