LångLoppis 2021

I skrivande stund pågår årets LångLoppis (2020) som just nu slår alla rekord! Många nöjda kunder, otrolig arbetsglädje hos alla som är med och säljer, fina gåvor till bygdegården som föreningen kan sälja för att få egna intäkter. Vi får stor uppskattning för vårt ”Corona-tänk” och det i kombination med att våra eldsjälar i själva Loppiskommittén har sagt att de hänger med ett år till – har gjort att vi redan nu har tagit beslut att köra nästa år också…

Vill du vara med nästa år?

Roligare sommaraktivitet är svårt att hitta! Alla hjälps åt och vi gör ju även nytta för miljön när det vi själva har tröttnat på – får göra nytta hos någon annan. Detta i kombination med att du kan tjäna lite kontanter själv, gör väl att valet inte är svårt…

Denna info kan synas lång och omständlig – men med många människor som medverkar och tänker lite olika – underlättar det om reglerna är klara. Är det något du inte förstår eller behöver mer information får du givetvis fråga, men läs gärna instruktionerna först.

LångLoppisens preliminära öppettider är hela juli, kl. 11:00-15:00 och förhoppningsvis även med kvällsöppet på onsdagar till 19:30.

Startdatum blir lördagen den 26 juni kl. 11:00-15:00.

Rea Lördagen den 1 augusti kl. 11:00-18:00 med halva priset på allt, för de som önskar. Övriga hämtar sina saker den 31 juli före stängning. Rea-dagen är inget som vi går ut med offentligt förrän några få dagar före, för att kunderna inte ska ”vänta” med att köpa tills REAn börjar.

Vi plockar ihop våra saker och städar den 2 augusti, kl.11:00 tills vi är klara. De saker som man vill skänka till Bygdegården efter avslutad loppis, ska sorteras och prislappar tas bort..

Exakta tider kring inlämning mm kommer under våren.

Följande ”ordningsregler” gäller om du vill vara med i vårt härliga gäng:

 • Medlemskap i Enångers Bygdegårdsförening är obligatoriskt (100:- per enskild eller 150:-/familj).
 • Du betalar 10 % på det belopp du säljer för, och ersättningen betalas ut kontinuerligt under hela månaden så snart du har passerat ca 1000:-.
 • För att kunna hålla sig uppdaterad om vad som händer både före, men främst under Loppisen, måste du ha tillgång till vårt slutna grupp på Facebook (eller i nödfall ha en mobil och kunna ta emot och även skriva mms).
 • Om du anmäler dig till att delta, och av olika anledningar känner att du inte hinner få ihop något att sälja osv, så har du ändå förbundit dig att jobba tre pass. Vi arbetar alla ideellt och har ingen möjlighet att fylla en lucka som uppstår.
 • Schemaönskemål tas in i god tid och vi gör ett schema efter allra bästa förmåga, ju fler pass du har möjlighet att ta, desto större chans att du får de pass du önskar dig.
 • Du förbinder dig att delta i våra träffar och ev. ”utbildningar” i den mån du har möjlighet. OM du inte kan medverka vid de informationstillfällen vi ordnar, är det ditt ansvar att uppdatera dig på vad som gäller kring kassor mm. Ett bra sätt är att komma in vid något annat tillfälle och kika på de som arbetar för dagen.
 • Alla får hjälp att starta upp vid sitt första passet, antingen av den som är veckoansvarig eller av den du arbetar med för dagen, om den har arbetat tidigare. Andra och tredje passet kanske det är du som är proffs som får visa andra allt det praktiska, som låsning, lampor, fläkt, kaffe- och diskmaskin mm.
 • Du förbinder dig att hålla dig till de regler som finns om uppackning. Efter flera års erfarenhet vet vi relativt väl att om det blir ”för mycket” saker, säljer vi mindre. Helt, rent och snyggt och väl skyltat, är det som leder till vår succé 😊
 • Vid första uppackningstillfället kommer det att finnas en detaljfördelning (se senare i detta dokument) om vad man får packa upp, därefter kommer kontinuerlig info om vad det finns plats att packa upp mer av. Samma uppackningsregler första helgen gäller för alla, oavsett antal prislappar, så länge inte annan information lämnas.

Prismärkning och material:

 • Bygdegårdsföreningen tillhandahåller prislappar och en elektronisk mall som du använder för de varor du vill sälja.
 • Prislapparna fäster väl på böcker och glas, och går bra att ta bort efter att man har köpt varan utan att lämna fula märken. Däremot lossnar de lätt från kläder, skor och övriga textilier, keramik och plast , samt andra saker med ”skrovlig” yta. Det är ditt ansvar att se till att varorna är ordentligt märkta och att prislapparna sitter fast. Det finns gott om tips och trix för detta och vi delar gärna med oss av tidigare års erfarenhet. Det finns snöre, häftapparat, säkerhetsnålar, tejp och….. (använd inte knappnålar).
 • Då vi vet att det trots allt händer att prislappar lossnar, tar vi bilder på varor och lägger ut på Facebook. Du bevakar FB och meddelar om en bild avser en av dina varor och vilket pris du vill ha för varan och helst även om du kommer ihåg varans nummer. Hör vi inget på 48 timmar, märks varan med Bygdegårdens nummer och ett nytt pris och säljs till Bygdegårdens förmån.
 • Minsta värde som får sättas är 5:-/sak.
 • Tänk på att på det pris du sätter på en vara, tar bygdegården 10 %. Vill du vara säker att få ut t ex 100:- för en vara, sätt priset 110:- då.
 • Listorna på varorna, som sedan läggs in i kassaregistret, görs i Excel och mailas till sandehult@gmail.com, på datum som meddelas senare.
 • Lämna inte tomma rader på listorna som du har för avsikt att fylla i senare.
 • Listorna gör sedan att vi enkelt får ut uppgifter om vad och hur mycket varje säljare har sålt för, både per dag och totalt. Snyggt och prydligt. Och kassan summerar varje kunds inköp, så att allt blir rätt 😊
 • Vi vill att tekniken ska underlätta, men samtidigt inte vara ett hinder för någon att vara med, och det finns därför ett antal olika alternativ för din medverkan, se nedan. De allra flesta har någon i sin omgivning som kan hjälpa dem med datorn.

Dina åtaganden:

 • Alla har olika mycket att sälja och olika ambitioner, därför har vi gjort en differentierad prislista i år, istället för som tidigare då alla jobbat lika mycket oavsett hur mycket som de har att sälja.
 • Antalet arbetspass (varje arbetspass är 5 timmar) beror alltså på hur mycket varor du vill sälja.
 • Det är ok att ha med en vän eller släkting och på så sätt arbeta av två pass vid samma tillfälle. Minimiålder på ev. medföljande är 18 år.
 • Du tar på dig att själv hålla dig uppdaterad om vad som händer på Loppisen under den dryga månad vi har öppet. Och att bidra med det du kan (t ex baka, affischera mm).
 • Vid loppisens slut, kan du välja att ta bort dina saker före Rean, om du inte vill Rea dem, eller låta dem vara kvar under Rea-dagen.
 • OM du väljer att inte vara med och sälja dina varor, är det helt ok, att plocka bort dem tidigare, men vi förväntar oss ändå att du är med och hjälper till att plocka undan efter Loppisen, dvs hjälpa till att sortera allas saker, fälla ihop bord mm.
 • Var och en tar med sig allt emballage mm både efter uppackningen och vid ihop-plockningen.
 • Affischering mm hjälps vi åt med.
 • Respektera de tider som meddelas. Det är många ideella timmar som ligger bakom Loppisens genomförande, och att stanna en timme extra sliter hårt på en redan arbetstyngd ideell själ.

Dina arbetspass:

 • Under dina arbetspass, löser du samtliga arbetsuppgifter, tillsammans med dina kollegor för dagen. Bland arbetsuppgifterna ingår:
 • Att sköta ”fiket”, dvs plocka fram och hålla kaffebrödet fräscht (dvs se till att det förvaras väl och att datummärka när bröd är framtaget ur frys mm), koka kaffe mm.
 • Att städa lokalen i allmänhet och toaletterna i synnerhet. Alla pass har 30 minuter före och efter öppettiderna för att detta ska hinnas med.
 • Att hjälpa till att skylta snyggt och plocka ordning bland alla saker.
 • Sitta i kassan och ta betalt av kunderna
 • Lämna ut ev kontanter till säljare och ta emot listor mm
 • Uppdatera Facebook med saker utan prislappar och övrig info
 • Fungera som ”navet” på Loppisen, alla utifrån sina kunskaper och förmågor.
 • Kassan och dator får aldrig lämnas obevakad.
 • Varje dag finns det en som är ansvarig, förutom de som står på schemat. Den ansvarige ansvarar för att alla får nog med introduktion för att klara sina arbetsuppgifter, håller koll på om vi behöver tigga fikabröd mm. Det är dock inte automatiskt så att den ansvarige ska behöva vara på plats hela tiden, men nåbar per telefon.
 • Du ansvarar för att bygdegården är låst och larmad när du och dina kollegor lämnar byggnaden (alla fönster stängda mm).

Försäkring:

 • Bygdegården är låst och larmad på nätterna, med larm till larmcentral.
 • Bygdegården har försäkring, och genom att acceptera Loppisens regler, är även dina inlämnade varor försäkrade vid ersättningsbar skada på bygdegården.
 • Du säljer dock dina varor på ”egen” risk, dvs bygdegården har ingen möjlighet att garantera att ingen stjäl någon av dina varor under hela Loppisperioden. Bygdegården kan inte heller ta ansvar för att någon vara förväxlas eller att något går sönder. Vi får alla hjälpas åt att ta ansvar för varandras saker.

 

Prislista:

Ej digital:          Utan Facebook och utan excel (elektronisk lista) dvs med handskriven lista och 140 prislappar = Tre arbetspass och 200:-

Grundpaket:   Med Facebook och elektroniskt mailad lista och 280 prislappar = Tre arbetspass och 200:-:-

Något större:  Med Facebook och elektroniskt mailad lista samt 560 prislappar beställda FÖRE start (vid anmälningstillfället) = Fyra arbetspass och 300:-

Stora paketet: Med Facebook och elektroniskt mailad lista samt 840 prislappar beställda FÖRE start (vid anmälningstillfället) = Fem arbetspass och 400:-

Minipaketet:  Med Facebook och elektronisk mailad lista samt 70 prislappar – uppackning och medverkan först fr o m ca 20 juli = Ett arbetspass och 100:-

Nästan grund: Med Facebook och elektronisk mailad lista samt 140 prislappar – uppackning och medverkan först fr o m ca 10 juli = Två arbetspass och 200:-

För den som, om utrymme finns, vill köpa till ytterligare prislappar, efter att man anmält sig, gäller:

Med Facebook och elektroniskt mailad lista och 280 prislappar  – Tre arbetspass och 100:-

Nytt för i år är att samtliga som deltar lägger en deposition på 200:-, utöver avgiften ovan. Denna deposition betalas tillbaka efter att du arbetat ditt första pass. Om du av någon anledning inte deltar trots att du har anmält dig, betalas inte depositionen tillbaka.

Ansvariga:

 • Vi har en Loppiskommitté som arbetar under hela året, med förberedelser, och som under pågående Loppis tar de beslut som behöver fattas under resans gång. De som är med i kommittén är även veckoansvariga med ett eller flera logistikområden. Kommittén bör bestå av 5-6 personer.
 • Den/de som tar på sig att ”bara” vara veckoansvariga, ansvarar för 4-6 (beroende på hur många ansvariga vi får ihop) dagar, och har då som uppgift att se över sina dagars scheman och anpassa stöd och stöttning utifrån vilka som arbetar. Behovet är så olika från dag till dag beroende på vilka som arbetar, deras erfarenhet osv. Du ”lär” upp de som är nya vid dagens start osv. Du har som ansvarig även ett eller flera som vi kallar logistikområden som du ansvarar för, och det är du som hjälper till att få allt snyggt dagen före vi öppnar och som sedan meddelar när det går att fylla på mer varor osv. Du behöver därmed inte vara aktiv under resten av året. Vi behöver 5 personer som är vecko- och logistikansvariga.
 • Den ansvarige behöver därmed INTE vara schemalagd utan är en resurs utanför schemat. Under öppningshelgen brukar dock de som har möjlighet av de ansvariga vara med och stötta upp.
 • Vi behöver även en person som tar huvudansvaret för caféet under hela månaden.
 • För ansvariga – är 280 prislappar gratis. 560 prislappar kostar 100:- och ett arbetspass. 840 prislappar kostar 200:- och 2 arbetspass.

Uppackning:

 • Information om uppackning vid första tillfället kommer i samband med att prislappar och listor skickas ut – troligen någon gång under september.

 

Anmälan

(Vi tar emot anmälningar i den ordning de kommer in och meddelar om/när det är fullt. Antalet säljare och varor har en begränsning.)

Skriv ut nedanstående blankett och maila marie.sandehult@gmail.com eller posta till Marie Sandehult. Enångersvägen 21, 825 95 Enånger.

Du kan även välja att bara skicka ett mail och skriva att du vill vara med, men det är viktigt att det framgår vilket av de olika “prisalternativen” du väljer.

Anmälningsblankett 2021