Fadderprojekt

Coronan har drabbat även bygdegården eftersom vi inte kan eller bör träffas. Det innebär att underhållsarbetet riskerar att bli eftersatt. Men ”nöden är uppfinningarnas moder”. Naturligtvis delar vi upp behovet i ”fadderprojekt”. D.v.s. den som känner ansvar för vår fina bygdegård tar på sig ett mindre beting och utför det på valfri tid och i egen takt. Här redovisas vad som behöver göras. Väljer du att ta på dig en uppgift meddelar du Ingemar Sandehult (070-772 00 33. Då får du uppgift om vilken materiel som behövs och när och hur du kan få den. Du ska veta att all hjälp är uppskattad.

Att göra på bygdegården

Montera hyllor i skrubben (vid nya toaletterna) Blad 2

Måla ytterdörrarna stora entrén (blad 3)

Måla vitt runt lilla entrén (blad 4)

Att göra på bygdegården

Montera hyllor i skrubben (vid nya toaletterna) Blad 3

Måla ytterdörrarna stora entrén (blad 3)

Måla vitt runt lilla entrén (blad 4)

Att göra på bygdegården

Montera hyllor i skrubben (vid nya toaletterna) Blad 4

Måla ytterdörrarna stora entrén (blad 3)

Måla vitt runt lilla entrén (blad 4)

Att göra på bygdegården

Montera hyllor i skrubben (vid nya toaletterna) Blad 5

Måla ytterdörrarna stora entrén (blad 3)

Måla vitt runt lilla entrén (blad 4)

Att göra på bygdegården

Montera hyllor i skrubben (vid nya toaletterna) Blad 6