LångLoppis 2022

LångLoppis 2022 Vill du vara med nästa år? Roligare sommaraktivitet är svårt att hitta! Alla hjälps åt och vi gör ju även nytta för miljön när det vi själva har tröttnat på – får göra nytta hos någon annan. Detta i kombination med att du kan tjäna lite kontanter själv, gör väl att valet inte är svårt… Denna info kan synas lång och omständlig – men med många människor som medverkar och tänker lite olika – underlättar det om reglerna är klara. Är det något du inte förstår eller behöver mer information om får du givetvis fråga, men läs gärna instruktionerna först.

LångLoppisens preliminära öppettider är hela juli, kl. 11:00-15:00.

Startdatum blir lördagen den 25 juni kl. 11:00-15:00. Midsommardagen.

Rea söndagen den 31 juli kl. 11:00-15:00 med halva priset på allt, för de som önskar. Övriga hämtar sina saker den 30 juli efter stängning. Rea-dagen är inget som vi går ut med offentligt förrän några få dagar före, för att kunderna inte ska ”vänta” med att köpa tills REAn börjar.

Vi plockar ihop våra saker och städar efter avslutad loppis tills vi är klara. De saker som man vill skänka till Bygdegården efter avslutad loppis, ska sorteras och prislappar tas bort..

Exakta tider kring inlämning mm kommer under våren.

 Följande ”ordningsregler” gäller om du vill vara med i vårt härliga gäng:

 • Medlemskap i Enångers Bygdegårdsförening är obligatoriskt (100:- per enskild eller 150:-/familj).
 • Du betalar 10 % på det belopp du säljer för, och ersättningen betalas ut kontinuerligt under hela månaden så snart vi har tid och du har passerat ca 1000:-
 • För att kunna hålla sig uppdaterad om vad som händer både före, men främst under Loppisen, måste du ha tillgång till vår slutna grupp på Facebook.
 • Om du anmäler dig till att delta, och av olika anledningar känner att du inte hinner få ihop något att sälja osv, så har du ändå förbundit dig att jobba dina pass. Vi arbetar alla ideellt och har ingen möjlighet att fylla en lucka som uppstår.
 • Om du anmäler dig och packar upp dina varor, och blir sjuk de dagar du ska arbeta, är det ditt ansvar att lösa frånvaron. Kanske kan du byta med någon annan på Loppisen, eller kanske har du någon äkta man eller vuxet barn som kan arbeta? Bygdegården har ingen extra personal att ta in vid frånvaro.
 • Du har förbundit dig att arbeta de pass som ingår i det ”paket” som du har köpt. Dessa arbetspass är en förutsättning för att vi endast ska dra 10 % provision. Om du inte har arbetat dina pass kommer bygdegården att ta ut 30 % på all din försäljning.
 • Schemaönskemål tas in i god tid och vi gör ett schema efter allra bästa förmåga, ju fler pass du har möjlighet att ta, desto större chans att du får de pass du önskar dig. De som inte lämnar schemaönskemål enligt utsatt tid, placeras ut på lämpliga dagar.
 • Alla får hjälp att starta upp vid sitt första passet, antingen av den som är veckoansvarig eller av den du arbetar med för dagen, om den har arbetat tidigare. Andra och tredje passet kanske det är du som är proffs som får visa andra allt det praktiska, som låsning, lampor, fläkt, kaffemaskin mm.
 • Du förbinder dig att hålla dig till de regler som finns om uppackning. Efter flera års erfarenhet vet vi relativt väl att om det blir ”för mycket” saker, säljer vi mindre. Helt, rent och snyggt och väl skyltat, är det som leder till vår succé .
 • Nytt för i år är att alla får packa upp sina första 199 varor, oavsett vilken kategori de tillhör. På Excellistan som alla får, lägger vi till en kolumn, där man får fylla i vilken kategori varje vara är. Genom detta, kan vi relativt enkelt, när listorna har kommit in, se vad det är mest av, och hur vi bäst disponerar utrymmet i lokalen. Detta innebär också att om någon mot reglerna packar upp fler varor, dvs med ett högre nummer vid första tillfället, kommer vi att dra 20 % på de första dagarnas försäljning.
 • Och inga jul- och adventssaker – det har vi vår Tomteloppis till 😊

Prismärkning och material:

 • Bygdegårdsföreningen tillhandahåller prislappar och en elektronisk mall som du använder för de varor du vill sälja.
 • Prislapparna fäster väl på böcker och glas, och går bra att ta bort efter att man har köpt varan utan att lämna fula märken. Däremot lossnar de lätt från kläder, skor och övriga textilier, keramik och plast , samt andra saker med ”skrovlig” yta. Det är ditt ansvar att se till att varorna är ordentligt märkta och att prislapparna sitter fast. Det finns gott om tips och trix för detta och vi delar gärna med oss av tidigare års erfarenhet. Det finns snöre, häftapparat, säkerhetsnålar, tejp och….. (använd inte knappnålar). Ett tips är vit eltejp.
 • Då vi vet att det trots allt händer att prislappar lossnar, tar vi bilder på varor och lägger ut på Facebook. Du bevakar FB och meddelar om en bild avser en av dina varor och vilket pris du vill ha för varan och helst även om du kommer ihåg varans nummer. Hör vi inget på 48 timmar, märks varan med Bygdegårdens nummer och ett nytt pris och säljs till Bygdegårdens förmån.
 • Minsta värde som får sättas är 10:-/sak.
 • Tänk på att på det pris du sätter på en vara, tar bygdegården 10 %. Vill du vara säker att få ut t ex 100:- för en vara, sätt priset 110:- då. Men, detta innebär INTE att en sak som du vill ha 10:- ska kosta 11:-. Håll jämna 10-kronor, och tänket med 10 % är nog viktigast på dyrare saker.
 • Listorna på varorna, som sedan läggs in i kassaregistret, görs i Excel och mailas till langloppis181@gmail.com, på datum som meddelas senare.
 • Lämna inte tomma rader på listorna som du har för avsikt att fylla i senare.
 • Listorna gör sedan att vi enkelt får ut uppgifter om vad och hur mycket varje säljare har sålt för, både per dag och totalt. Snyggt och prydligt. Och kassan summerar varje kunds inköp, så att allt blir rätt

Dina åtaganden:

 • Alla har olika mycket att sälja och olika ambitioner, därför har vi gjort en differentierad prislista.
 • Antalet arbetspass (varje arbetspass är 5 timmar) beror alltså på hur mycket varor du vill sälja.
 • Det är ok att ha med en vän eller släkting och på så sätt arbeta av två pass vid samma tillfälle. Minimiålder på ev. medföljande är 18 år. Du får arbeta max tre dagar i rad, även om du har förbundit dig att totalt arbeta fler pass.
 • Du tar på dig att själv hålla dig uppdaterad om vad som händer på Loppisen under den dryga månad vi har öppet. Och att bidra med det du kan (t ex baka, affischera mm).
 • Vid loppisens slut, kan du välja att ta bort dina saker före Rean, om du inte vill Rea dem, eller låta dem vara kvar under Rea-dagen.OM du väljer att inte vara med och sälja dina varor på Rean, är det helt ok att plocka bort dem tidigare, men vi förväntar oss ändå att du är med och hjälper till att plocka undan efter Loppisen, dvs hjälpa till att sortera allas saker, fälla ihop bord mm.
 • Var och en tar med sig allt emballage mm både efter uppackningen och vid ihop-plockningen.
 • Affischering mm hjälps vi åt med.
 • Respektera de tider som meddelas. Om vi t ex har öppet för uppackning 15:00-17:00, ska din uppackning vara klar till 17:00.
 • Det är INTE ok att plocka upp eller plocka ihop sina saker under ordinarie öppettider – vi hänvisar till de tider det är möjligt, och annars får du fråga 😊

Dina arbetspass:

 • Under dina arbetspass, löser du samtliga arbetsuppgifter, tillsammans med dina kollegor för dagen. Bland arbetsuppgifterna ingår:
 • Att sköta ”fiket”, dvs plocka fram och hålla kaffebrödet fräscht (dvs se till att det förvaras väl och att datummärka när bröd är framtaget ur frys mm), koka kaffe mm.
 • Vi hjälps också åt att märka de saker som skänks till Bygdegården.
 • Att städa lokalen i allmänhet och toaletterna i synnerhet. Alla pass har 30 minuter före och efter öppettiderna för att detta ska hinnas med.
 • Att hjälpa till att skylta snyggt och plocka ordning bland alla saker.
 • Sitta i kassan och ta betalt av kunderna
 • Uppdatera Facebook med saker utan prislappar och övrig info
 • Fungera som ”navet” på Loppisen, alla utifrån sina kunskaper och förmågor.
 • Kassan och dator får aldrig lämnas obevakad.
 • Varje dag finns det en som är ansvarig, förutom de som står på schemat. Den ansvarige ansvarar för att alla får nog med introduktion för att klara sina arbetsuppgifter, håller koll på om vi behöver tigga fikabröd mm. Det är dock inte automatiskt så att den ansvarige ska behöva vara på plats hela tiden, men nåbar per telefon.
 • Den som har fått uppgiften, ansvarar för att bygdegården är låst och larmad när du och dina kollegor lämnar byggnaden (alla fönster stängda mm).
 • Trasiga eller smutsiga varor, samt julsaker, kommer att plockas bort.

Försäkring:

 • Bygdegården är låst och larmad på nätterna, med larm till larmcentral.
 • Du säljer dina varor på ”egen” risk, dvs bygdegården har ingen möjlighet att garantera att ingen stjäl någon av dina varor under hela Loppisperioden. Bygdegården kan inte heller ta ansvar för att någon vara förväxlas eller att något går sönder. Vi får alla hjälpas åt att ta ansvar för varandras saker.

Prislista:

Grundpaket:   Med Facebook och elektroniskt mailad lista och 280 prislappar = Tre arbetspass och 200:-:-

Något större:  Med Facebook och elektroniskt mailad lista samt 560 prislappar beställda FÖRE start (vid anmälningstillfället) = Fyra arbetspass och 300:-

Stora paketet: Med Facebook och elektroniskt mailad lista samt 840 prislappar beställda FÖRE start (vid anmälningstillfället) = Fem arbetspass och 400:-

Samtliga som deltar lägger en deposition på 200:-, utöver avgiften ovan. Denna deposition betalas tillbaka efter att du arbetat ditt första pass. Om du av någon anledning inte deltar trots att du har anmält dig, betalas inte depositionen tillbaka.

Ansvariga:

 • Vi har en Loppiskommitté som arbetar under hela året, med förberedelser, och som under pågående Loppis tar de beslut som behöver fattas under resans gång. De som är med i kommittén är även veckoansvariga med ett eller flera logistikområden. Kommittén bör bestå av 5-6 personer.
 • Den ansvarige behöver därmed INTE vara schemalagd utan är en resurs utanför schemat. Under öppningshelgen brukar dock de som har möjlighet av de ansvariga vara med och stötta upp.
 • För ansvariga – är 280 prislappar gratis. 560 prislappar kostar 100:- och ett arbetspass. 840 prislappar kostar 200:- och 2 arbetspass.

Uppackning:

 • Information om uppackning vid första tillfället kommer i samband med att prislappar och listor skickas ut – troligen någon gång under september.

Anmälan

(Vi tar emot anmälningar i den ordning de kommer in och meddelar om/när det är fullt. Antalet säljare och varor har en begränsning.)

Maila ditt intresse till langloppis181@gmail.com, men det är viktigt att det framgår vilket av de olika “prisalternativen” du väljer.

Genom att betala anmälningsavgiften har du accepterat att följa ovanstående regler.

Anmälningsavgiften betalas till Enångers Bygdegårds swish nr 1236123194