Bygdebladet nr 4 – 2020

På grund av rådande Pandemi, har förändringar i Bygdegårdens utbud skett, efter att tidningen gick till tryck.

Följande ändringar är aktuella:

Sid 4. Föreningens Extra stämma den 16 december är nu framflyttad till den 18 januari kl. 18:30

OM pandemin fortfarande förhindrar att stämman hålls på plats – kommer stämman att genomföras via digitala kanaler. Anmälan är då nödvändig för att vi ska kunna skicka länk till mötet.

 

Sid 4 och 5. Beat Us – föreställningen är inställd och biljetter är inte längre möjliga att köpa.

 

Enångers Bygdeblad Nr 4 2020