Årsmöte 2022

Ett år går så fort….. Nu är det ännu en gång dags för Årsmöte i Enångers Bygdegårdsförening

Här kommer handlingarna att läggas upp så snart de är klara.

Dagordning tillika Kallelse publicerades i Enångers Bygdeblad nr 5 – 2021 som delades ut i Enångers alla brevlådor i mitten på december.

Handlingar som tillkommer är

Motionsstopp om du vill lämna en motion till årsmötet är den 2 februari – mejlas till ingemar@sfmab.se eller lägg i brevlådan på Enångersvägen 21