Bli medlem

Genom att bli medlem stöder du bygdegårdens verksamhet och får även ett antal förmåner.

Årsavgiften är 100 kr för person och 150 kr för familj.

För företag eller annan förening 200:-/år

Betala genom att sätta in avgiften på Bygdegårdens bankgiro 5561-2519 eller swisha 123 612 31 94.

Uppge namn (på samtliga vid familjemedlemskap) och adress.

Om du vill ha hjälp med att bli medlem, kontakta någon i styrelsen!