Bakgrundsbild

Extra Årsmöte 2021

Här kommer protokollet från föreningens årsmöte att publiceras så snart det är justerat.

På detta extra Årsmöte behandlades endast två frågor;

  •  Fastställandet av de nya stadgarna som togs på årsmötet 2020 samt
  • Diskussioner kring Byavakts framtid.

Mötet genomförde p g a rådande pandemi, genom det digitala verktyget Zoom.

Kallelse till mötet har skett via Enångers Bygdeblad som har delats ut till samtliga hushåll med postnummer 825 95 och 825 96 under sista helgen i december 2020. Annonsering har även skett i tidigare nummer samt på Facebook.

Välkomna!

Nya stadgar