Priser

Vill du hyra lokaler för en stor eller liten tillställning? Våra priser är:

Stora salen:

  • Alla dagar 09:00-17:00 – För medlemmar 850:- /                                     För icke medlemmar 935:-
  • Fredag och lördag 17:00-02:00 – För medlemmar 850:- /                    För icke medlemmar 935:-
  • Söndag – torsdag 17:00-23:00 – För medlemmar 553:- /                       För ickemedlemmar 608:-

 

Lilla salen:

  • Alla dagar 09:00-17:00 – För medlemmar 550:- /                                    För ickemedlemmar 605:-
  • Fredag och lördag 17:00-02:00 – För medlemmar 550:- /                   För icke medlemmar 605:-
  • Söndag – torsdag 17:00-23:00 – För medlemmar 358:- /                     För icke medlemmar 393:-

 

Köket:

  • Alla dagar 09:00-17:00 – För medlemmar 400:- /                                  För icke medlemmar 440:-
  • Fredag och lördag 17:00-02:00 – För medlemmar 400:- /                 För icke medlemmar 440:-
  • Söndag – torsdag 17:00-23:00 – För medlemmar 260:- /                    För icke medlemmar 286:-

 

Du uppger vilken tid du vill ha och vilken lokal. Sträcker sig den tid du vill ha över flera pass – betalar du ordinarie pris på Första passet – och får sedan 35 % på ytterligare pass.

Exempel: Du vill ha lilla salen och köket från fredag morgon till lördag eftermiddag, Du betalar då 550:- för lilla salen och 400:– för köket för det första passet. För kvällspasset 17:00-02:00 betalar 550 + 400 men på det får du 35 % rabatt, dvs 618:– för kvällen och för lördag dag blir det samma sak (618:-). Totalt att betala för hela din vistelse: 2 186:-

En deposition uttages vid uthyrning på kvällstid efter 20:00. Depositionen återbetalas när lokalen är avsynad (inga trasiga inventarier) och städningen godkänd.

Är du inte redan medlem? Se mer info ”Bli medlem