Extra föreningsstämma

För mer info se Facebook

På årsstämman i februari 2020 beslutade föreningen om delvis justerade stadgar för föreningen, på rekommendation från Riksförbundet. För att de nya stadgarna ska träda i kraft krävs två på varandra följande medlemsstämmor, och vi kallar därför till denna extra föreningsstämma.
Vi bjuder på, som årstiden ”kräver”, julskinkssmörgås och kaffe.
Dagordning kommer att publiceras i kommande nummer av Bygdebladet, men de två centrala frågorna på detta möte kommer att vara de nya stadgarna samt Byavaktsverksamheten.

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se