Extra föreningsstämma

För mer info se Facebook

På årsstämman i februari 2020 beslutade föreningen om delvis justerade stadgar för föreningen, på rekommendation från Riksförbundet. För att de nya stadgarna ska träda i kraft krävs två på varandra följande medlemsstämmor, och vi kallar därför till denna extra föreningsstämma.
Vi bjuder på, som årstiden ”kräver”, julskinkssmörgås och kaffe.
Dagordning kommer att publiceras i kommande nummer av Bygdebladet, men de två centrala frågorna på detta möte kommer att vara de nya stadgarna samt Byavaktsverksamheten.